مفهوم کانسپت و پلان
مفهوم کانسپت و پلان

معماري رشته اي است كه صدها نقل قول یا هزاران حرف در مورد آن مي توان گفت. در واقع، معماری سفری از مفهوم تا خلقت است، سفری که به ما مي آموزد افکارمان را نه تنها روی كاغذ، بلکه به طور واقعی نشان دهیم. زير بناي كل فرايند معماري براساس ایده هاي انتزاعی، نظريه یا […]