جانمایی وسایل در فضا و انتخاب درست
جانمایی وسایل در فضا

جانمایی وسایل در فضا یکی از مهمترین جنبه های طراحی داخلی است که تاثیر بسیار زیادی بر بهترين نحوه استفاده از فضاها به منظور زیبایی ، راحت و کاربردی بودن دارد.امروزه طراحان داخلي جانمایی وسایل در فضا را تنها به فضاهای مسکونی بلكه در پروژه های تجاری پياده سازي مي كنند. یک فضای ایده آل فضایی […]